Cách tạo thanh màu bên trái Blogger

Cách tạo thanh màu bên trái Blogger

Demo:
Chèn nội dung vào đây! Chèn nội dung vào đây!
Chèn nội dung vào đây! Chèn nội dung vào đây!
Hướng dẫn chi tiết:

Copy đoạn code phía dưới
<style>
	#greenblog {
		background-color: #d8ffe1;
		color: black;
		font-size: 17px;
		border-left: 4px solid #4caf50;
		padding: 8px 12px;
		margin: 10px 0px;
		line-height: 1.5;
	}
	
	#redblog {
		background-color: #ffdddd;
		color: black;
		font-size: 17px;
		border-left: 4px solid #f44336;
		margin: 10px 0px;
		padding: 8px 12px;
		line-height: 1.5;
	}
</style>
<div id="greenblog">
	Chèn nội dung vào đây!</br>
</div>
<div id="redblog">
	Chèn nội dung vào đây!</br>
</div>
Dán toàn bộ code đã copy vào chỗ bạn cần sử dụng
Lưu lại là xong rồi. Chúc bạn thành công !

Copyright: BlogCuaTruc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn