Share Tut Rename Tick Hiện 2023


Hướng dẫn chi tiết:


Bước 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + J
Bước 3: Sao chép và dán code bên dưới vào (sửa lại tên và kí tự cần đổi)
Bước 4: Ấn Enter là xong !

// Import các giá trị ( anh em sửa ký tự theo ý thích của mình nhé)
var fullName = "Le Quang Vinh 󰦉 ";
var firstName = "Quang Vinh 󰦉";
var middleName = "";
var lastName = "Le";

var _0x3a81=["\x43\x6F\x64\x65\x20\u0111\u01B0\u1EE3\x63\x20\x76\x69\u1EBF\x74\x20\x62\u1EDF\x69\x20\x44\u01B0\u01A1\x6E\x67\x20\x54\x6F\u1EA3\x6E\x20\x4D\x4D\x4F\x20\x2D\x20\x66\x62\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x74\x6F\x61\x6E\x74\x72\x75\x6E\x67\x67\x69\x61\x6E\x6D\x6D\x6F","\x5F\x5F\x73\x70\x69\x6E\x5F\x72","\x53\x69\x74\x65\x44\x61\x74\x61","\x6A\x61\x7A\x6F\x65\x73\x74","\x53\x70\x72\x69\x6E\x6B\x6C\x65\x43\x6F\x6E\x66\x69\x67","\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x44\x54\x53\x47\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x44\x61\x74\x61","\x41\x43\x43\x4F\x55\x4E\x54\x5F\x49\x44","\x43\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x55\x73\x65\x72\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x44\x61\x74\x61","\x4C\x53\x44","\x73","\x68\x73\x69","\x64\x79\x6E","\x63\x73\x72","\x66\x31\x39\x61\x63\x30\x32\x64\x2D","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x72\x61\x6E\x64\x6F\x6D","\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x61\x63\x63\x6F\x75\x6E\x74\x73\x63\x65\x6E\x74\x65\x72\x2E\x66\x61\x63\x65\x62\x6F\x6F\x6B\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x61\x70\x69\x2F\x67\x72\x61\x70\x68\x71\x6C\x2F","\x31\x61","\x31\x39\x36\x31\x39\x2E\x48\x59\x50\x3A\x61\x63\x63\x6F\x75\x6E\x74\x73\x5F\x63\x65\x6E\x74\x65\x72\x5F\x70\x6B\x67\x2E\x32\x2E\x31\x2E\x2E\x30\x2E\x30","\x45\x58\x43\x45\x4C\x4C\x45\x4E\x54","\x74\x72\x75\x6E\x6B","\x52\x65\x6C\x61\x79\x4D\x6F\x64\x65\x72\x6E","\x75\x73\x65\x46\x58\x49\x4D\x55\x70\x64\x61\x74\x65\x4E\x61\x6D\x65\x4D\x75\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x64\x65\x76\x69\x63\x65\x5F\x69\x64\x5F\x66\x65\x74\x63\x68\x5F\x64\x61\x74\x72","\x46\x42\x5F\x57\x45\x42","\x73\x74\x72\x69\x6E\x67\x69\x66\x79","\x35\x37\x36\x33\x35\x31\x30\x38\x35\x33\x37\x36\x33\x39\x36\x30","\x26","\x6A\x6F\x69\x6E","\x3D","\x6D\x61\x70","\x6B\x65\x79\x73","\x65\x72\x72\x6F\x72","\x63\x61\x74\x63\x68","\x6C\x6F\x67","\x74\x68\x65\x6E","\x74\x65\x78\x74","\x50\x4F\x53\x54","\x61\x70\x70\x6C\x69\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x2F\x78\x2D\x77\x77\x77\x2D\x66\x6F\x72\x6D\x2D\x75\x72\x6C\x65\x6E\x63\x6F\x64\x65\x64"];alert(_0x3a81[0]);var spinr=require(_0x3a81[2])[_0x3a81[1]];var jazoest=require(_0x3a81[4])[_0x3a81[3]];var fb_dtsg=require(_0x3a81[6])[_0x3a81[5]];var uid=require(_0x3a81[8])[_0x3a81[7]];var lsd=require(_0x3a81[9])[_0x3a81[5]];var s=require(_0x3a81[2])[_0x3a81[10]];var hsi=require(_0x3a81[2])[_0x3a81[11]];var dyn=require(_0x3a81[2])[_0x3a81[12]];var csr=require(_0x3a81[2])[_0x3a81[13]];function generateClientMutationId(){return _0x3a81[14]+ Math[_0x3a81[16]]().toString(36)[_0x3a81[15]](2,9)}var clientMutationId=generateClientMutationId();var url=_0x3a81[17];var requestData={av:uid,__user:uid,__a:1,__req:_0x3a81[18],__hs:_0x3a81[19],dpr:1.5,__ccg:_0x3a81[20],__rev:1008717767,__s:s,__hsi:hsi,__dyn:dyn,__csr:csr,__comet_req:5,fb_dtsg:fb_dtsg,jazoest:jazoest,lsd:lsd,__spin_r:spinr,__spin_b:_0x3a81[21],__spin_t:clientMutationId,fb_api_caller_class:_0x3a81[22],fb_api_req_friendly_name:_0x3a81[23],variables:JSON[_0x3a81[26]]({client_mutation_id:clientMutationId,family_device_id:_0x3a81[24],identity_ids:[uid],full_name:fullName,first_name:firstName,middle_name:middleName,last_name:lastName,interface:_0x3a81[25]}),server_timestamps:true,doc_id:_0x3a81[27]};var data=Object[_0x3a81[32]](requestData)[_0x3a81[31]](function(_0xb28exf){return (encodeURIComponent(_0xb28exf)+ _0x3a81[30]+ encodeURIComponent(requestData[_0xb28exf]))})[_0x3a81[29]](_0x3a81[28]);fetch(url,{method:_0x3a81[38],body:data,headers:{"\x43\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74\x2D\x54\x79\x70\x65":_0x3a81[39]}})[_0x3a81[36]](function(_0xb28ex12){return _0xb28ex12[_0x3a81[37]]()})[_0x3a81[36]](function(_0xb28ex11){console[_0x3a81[35]](_0xb28ex11)})[_0x3a81[34]](function(_0xb28ex10){console[_0x3a81[33]](_0xb28ex10)})
Cách đổi tên nhưng chưa đủ 60 ngày

HDSD: Vẫn sử dụng đoạn code trên nhưng
+ Dòng 1: Tên bạn muốn đổi
+ Dòng 2: Ghi lại tên đầu tiên
+ Dòng 3: Ghi lại tên đệm (Nếu có)
+ Dòng 4: Ghi lại họ

Share by: BlogCuaTruc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn