Những trò "hack" nghịch mà bạn có thể làm đối với Developer Tools (F12)

Những trò "hack" nghịch mà bạn có thể làm đối với Developer Tools (F12)

Hướng dẫn chi tiết

 Vào Facebook, nhấn F12 hoặc Crtl + Shift + I
 Chuyển sang tab Console và kéo xuống dưới trang có một cái khung
 Copy code và paste vào rồi Enter. Chúc bạn thành công !

1) Design Mode
document.designMode = 'on'
2) Delete All Photos
docume[...$$('img')].forEach(a => a.remove())
3) Tilt Effect
document.body.setAttribute( "style", "-webkit-transform: rotate(-6deg);");
4) Facebook Toolkit
"Vì đoạn code dài nên bạn cần bấm vào click here để lấy code !"


5) Tự động like Ảnh trong album bạn bè
"Trước khi sử dụng code này bạn cần vào album bạn bè"
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_5glz _53o _53b');
for(var i=0; i
6) Tự động “thêm bạn bè” theo gợi ý của Facebook
"Vào địa chỉ https://www.facebook.com/?sk=ff sau đó nhấn phím F12 chuyển sang tab Console và dán đoạn code sau:"
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy');
for(var i=0; i
7) Tự động kết bạn với bạn bè của người khác
"Vào wall của người đó nhấn vào mục bạn bè sau đó nhấn phím F12 chuyển sang tab Console và dán đoạn code sau:"
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy');
for(var i=0; i
8) Tự động tham gia group
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _4jy3 _517h _51sy');
for(var i=0; i
9) 
Tự động like theo biểu tượng cảm xúc (tim, haha, wow, buồn, phẫn nộ)
- Lưu ý: Vào trang cần auto chuyển liên kết www.facebook.com thành m.facebook.com sau đó nhấn phím F12 hoặc Crtl + Shift + I chuyển sang tab Console và dán đoạn code sau:

 Tim
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_1ekf');
var input2=document.getElementsByClassName('img _mpx img _4s0y');
for(var i=0; i
 Haha
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_1ekf');
var input2=document.getElementsByClassName('img _mpx img _4s0y');
for(var i=0; i
 Wow
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_1ekf');
var input2=document.getElementsByClassName('img _mpx img _4s0y');
for(var i=0; i
 Buồn
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_1ekf');
var input2=document.getElementsByClassName('img _mpx img _4s0y');
for(var i=0; i
 Phẫn nộ
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_1ekf');
var input2=document.getElementsByClassName('img _mpx img _4s0y');
for(var i=0; i

Copyright: BlogCuaTruc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn