Việt Nam

Nữ thủ khoa 9 lần phát hiện lỗ hổng của tập đoàn công nghệ Mỹ

Trước khi trở thành thủ khoa của Học viện Kỹ thuật Mật mã, Lê Mỹ Quỳnh từng nhiều lần được tập đoàn công nghệ Mỹ vinh danh vì tìm ra các lỗ hổng bảo mật quan trọng. Gần đây nhất, trong năm 2021, Quỳnh tìm ra thêm 5 lỗ hổng mới, đều được đánh giá ở m…

Phan Trung Trực ♛
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào